Kişisel Bilgilerin Korunması

 • Alnus Yatırım olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (EFT, havale, SWIFT, internet / mobil şube vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; SPK, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı aracı kurum ve diğer 3. kişilerdir.

  Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, İrtibat Büroları, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

  KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. İşlenmişse bilgi talep etme,

  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

Haftaiçi : 09.00-18.00 arası her türlü sorunuz için; info@alnusfx.com
+90 212 213 08 00 Pbx nolu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Keskinkalem Sokak No:27/8
Şişli İstanbul / Türkiye

AlnusFx

İşlem Platformları

Metatrader 4

En popüler Forex alım-satım platformu

Milyonlarca yatırımcı, geniş yelpazesi sebebiyle MetaTrader 4 aracılığıyla piyasada alım-satım işlemleri yapmaktadır. Platform pek çok sayıda alım-satım fırsatını tüm seviyelerdeki kullanıcılara, esnek alım-satım sistemi, algoritmik alım-satım ve mobil alım-satım imkanı sunmaktadır.

 • Forex ve CFD işlemleri gerçekleştirme olanağı
 • Anlık işlem ve talep açma kapama
 • Geniş indikatör veri tabanı
 • 30’dan fazla dilde kullanım
 • Çoklu emir özelliği
 • Hızlı, güvenilir ve kapsamlı grafikler
 • Güvenilir alt yapı